Hoe wij het doen

HenK richt zich op het democratiseren van huisvesting. Wie structureel huurt kan ook kopen. Dat is zowel bij kamerbewoning als in de sociale sector mogelijk.
Zo werkt HenK aan maatschappelijke verbetering ten aanzien van de steeds groter wordende kloof tussen zij die wel bezitten en zij die dat niet meer lijken te kunnen. In dat laatste gelooft HenK niet. Wie structureel huurt kan ook kopen. Eén derde deel van Nederland woont in de sociale sector. Het is niet zo dat één derde deel van ons geen woning kan bezitten. Vele huurders zijn juist de veer waar wij als maatschappij op drijven. Het feit dat huurders op achterstand staan is scheef, niet hun recht om te wonen of een eigen huis. De simpele reden om de groeiende achterstand te willen bestrijden is dat achterstand en onmacht een bron van maatschappelijke onrust teweegbrengen. Ons werkterrein is Huis en Kapitaal. Als bewoners op deze twee terreinen zicht hebben op een persoonlijke ontwikkeling, scheppen we al een betere wereld.
Voel jij je aangesproken om daarin bij te dragen dan ben je van harte welkom om gebruik te maken van ons platform. Specifiek zijn we nu op zoek naar leden van de klankbordgroep en iemand die de website kan beheren.

Aanmelding klankbordgroep
Mail HenK voor informatie over de website beheer.