Over ons

Stichting Huis en Kapitaal i.o. (HenK) is een praktisch antwoord op de steeds groter wordende ongelijkheid, onder ander benoemd door Thomas Pikkety. HenK richt zich op het democratiseren van bestaande en bewezen woonvormen, zoals kamerbewoning, waarbij de bewoner economisch eigenaar wordt en door aflossing en onderhoud kapitaal opbouwt. 

Het concept
Uit huis gaande kinderen gaan meestal ‘op kamers’. Die huren ze. Huren kost echter meer dan bezitten en past daarom vooral bij incidentele gebruik zoals in vakanties met huurski’s, -auto, -appartement of -boot. Huren voor langere tijd is dus een dure oplossing, zeker voor wonen. Een luxe die niet past bij de doelgroep die min of meer gedwongen worden een woning of kamer te huren.

  • Gek dat wij onze maatschappij zo hebben ingericht dat onze kinderen en één derde van onze bevolking (sociale woningbouw) die duurste woon vierkante meters structureel en zo lang laten huren.
  • Wat ook raar is dat wij mensen die hun eerste huis willen kopen starters noemen. Deze medeburgers zijn fout gelabeld. Zij hebben namelijk al een woonhistorie van jaren lange (kamer)huur achter de rug.
  • Middels aflossing en onderhoud kunnen bewoners wel kapitaal opbouwen.
  • HenK wil helpen bij een eerlijke start op de woningmarkt. HenK wil het mogelijk maken dat jongeren die uit huis gaan direct de kans krijgen op eigenaarschap van hun kamer of gehele woning.

Coöperaties
Om ons doel te realiseren worden er lokale coöperaties opgericht waarin deelnemers een deel van hun spaartegoeden kunnen inleggen. De coöperaties kopen geschikte woningen voor de doelgroep. Leden van de coöperatie krijgen een redelijke rente vergoeding op hun inleg en een jaarlijkse aflossing van 3,3% van hun inleg.  Bewoners betalen een hogere rente vergoeding aan de coöperatie dan de leden van de coöperatie krijgen. Het verschil in rente wordt gebruikt om de kosten van de coöperatie te dekken en voor het opbouwen van een kapitaal buffer om de fluctuaties op de woningmarkt op te vangen.

Middel en Doel
Het middel is het economisch eigenaarschap van de bewoners en het beheer over de woning. Het doel is de mogelijkheid bieden om kapitaal op te bouwen en maakt:

  • burgers verantwoordelijk voor en daardoor betrokken bij hun directe leefomgeving
  • beperkt de maandlasten waardoor er meer geld anders te besteden is
  • grotere zelfredzaamheid en eigenwaarde van een nieuwe groep medeburgers.

De bewoner(s)
De bewoners zullen individueel of in verenigingsverband (woonvereniging) het economisch eigenaarschap over het huis aanvaarden en daarmee verantwoordelijk zijn voor de daarbij behorende maandelijkse kosten (belasting, rente, aflossing en onderhoud). De woonvereniging of zelfstandige bewoner:

  • plant de onderhoudswerkzaamheden (kleine reparaties en jaarlijks onderhoud, enz.)
  • bepaalt welk werk wordt uitbesteed aan professionals of zelf wordt gedaan (mogelijk met behulp van ouders/eigen netwerk)
  • het bestuur van de woonvereniging wordt gevormd door de bewoners die de maandelijkse kosten van de vereniging dragen.

De woning
De woning is juridisch in bezit van een coöperatie. De bewoners financieren de woning middels een lening bij de coöperatie en bouwen vermogen op door de maandelijkse aflossing op de lening en degelijk onderhoud. Wanneer een bewoner vertrekt, wordt het opgebouwd vermogen (de aflossing) uitgekeerd en zal voor de nieuwe bewoner een aanvulling op de lening worden aangegaan. Bij nalatig onderhoud zal het moeilijk worden een opvolger voor de woning of kamer te vinden. Goed onderhoud loont dus.

De uitdaging
Zo simpel als het concept klinkt, zo weerbarstig verwachten wij dat de implementatie in de praktijk zal zijn. Want HenK wil het concept als mainstream nationaal introduceren.
Wij verwachten dat, ondanks het feit dat jongeren in de afgelopen decennia al aangetoond hebben  de panden waar zij in verblijven ook te financieren, er veel energie nodig zal zijn om het financieringsconcept en eigendomsgedachte mogelijk te maken.
Anno maart 2020 zijn we al ver met de voorbereidingen voor de eerste pilot met een coöperatie en woonvereniging.
Omdat nu al van kopers van kopers eist minimaal 10% eigen kapitaal mee te nemen bij de aanschaf van hun koopwoning, lijkt het concept van HenK eerder het ei van Columbus dan enkel een goed idee.

HenK is een WakkerAAN project gelanceerd bij Stichting Werklust en ontstaan aan de keukentafel van Henk Lunshof. Voor inhoudelijk vragen of een uitgebreider document kunt u contact opnemen via info@huisenkapitaal.nl

Wat je doet. Doet ertoe. Coöperatie WakkerAAN

Als je hoofd voelt en je hart meedenkt,
doen je handen vanzelf de goede dingen…
Stichting werklust